El que es manté de puntetes no està equilibrat

El que s’estira cap endavant, no marxa

El que s’exhibeix, no és lluminós.

El que es justifica, no destaca.

El que fanfarroneja, no és creïble.

El que llança bravates, no dura molt.

 

Passes de puntetes per la vida, pensant que podries estar molt millor, que encara hi ha una millor versió de tu? Vas cap endavant tot i no saber on vas?