Art marcial xinès bastant popular actualment. En origen, es tractava d’un art marcial extraordinàriament sofisticat i subtil que era practicat per una elit. Amb el pas de temps, el Taijiquan es va popularitzar i va escapar dels tancats cercles familiars on era transmès de generació en generació. Durant aquest procés, es va simplificar la seva metodologia d’ensenyament, i es va diversificar el propòsit de la seva pràctica.

Actualment, el Taijiquan es practica com a simple afició, per a mantenir la forma física, per a preservar la Salut, per a obtenir capacitat de defensa personal, per a competir esportivament, o com a mitja de creixement personal. Per descomptat, aquestes categories no són excloents sinó que cada practicant haurà de valorar en quin punt de l’espectre es troben les seves aspiracions.