Unió, lligam, immobilitat, alè, prâna, respiració… És  un procés d’evolució accelerada i el seu mètode tendeix al creixement i expansió de la consciència; la intel·ligència i la voluntat entren en joc.

Adoptarem diferents posicions corporals (postures/Assanes) de peu, estirades, invertides, sedents. Treballem rectificant, estirant, en extensió, en flexió, en rotació la columna vertebral, generant efectes diversos i precisos. Aquests efectes estimulen o regulen la nostra energia vital.